Dorien Krosenbrink ⇒ IB-er, BHV-er, video coach
Na mijn opleiding HBO-J, ben ik, voorafgaand aan het onderwijs, werkzaam geweest in het  peuterspeelzaalwerk. Hier heb ik diverse projecten ontwikkeld en opgezet. Deze projecten waren met name gericht op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen en hun ouders. Denk hierbij aan taalprojecten, spel aan huis, samenwerken met de basisschool en het betrekken en begeleiden van ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Nadat ik de deeltijd-PABO heb afgerond, ben ik in het onderwijs gaan werken. Ik werk nu 13 jaar in het onderwijs.
De eerste jaren heb ik als groepsleerkracht gewerkt en de laatste acht jaar als intern begeleider. Mijn hart ligt bij de kinderen en hun ontwikkeling. Mijn kijk naar kinderen is er één die uitgaat van het kind: wat kan het kind? Wat zijn de talenten en hoe kun je daar als school bij aansluiten? Hoe kan school samen met de ouders het kind stimuleren in de ontwikkeling. Voor mij staat voorop dat het mag zijn wie het is. In mijn rol als intern begeleider kunt u me onder andere aantreffen bij gesprekken met ouders en leerkrachten, maar ik begeleid ook kinderen individueel of in een kleine groep. De Werkschuit is voor mij een school die in beweging is, die nieuwe ontwikkelingen en inzichten volgt en eventueel vertaalt naar haar onderwijs. We leren van elkaar en we werken met z’n allen aan hetzelfde doel: de ontwikkeling van de kinderen, met uiteindelijk een positief resultaat.