Vanuit De Kern, maatschappelijke dienstverlening, ben ik verbonden als schoolmaatschappelijk werker, onder andere aan De Werkschuit.

Mijn naam is Esmeralda Hovestad. School kan mijn expertise inroepen, maar ook als ouder kunt u een gesprek met mij aanvragen via de intern begeleider Dorien Krosenbrink.
Het inschakelen van een schoolmaatschappelijk werker hoeft niet te betekenen dat er ernstige problemen zijn. Juist in een eerder stadium kan het helpend zijn om een gesprek te hebben. Ook voor praktische vragen kunt u bij mij terecht (ik heb niet overal antwoord op, maar ik denk graag met u mee).

Voorbeelden van vragen kunnen zijn
* Mijn kind onderneemt geen actie, ik moet alles verzinnen voor hem/haar. Hoe ga ik hier mee om?
* Mijn kind staat alleen op het plein in de pauzes, hoe krijg ik hem/haar in contact met andere kinderen?
* Wij zijn aan het scheiden. Waar moet ik op letten bij de kinderen? Wat moet ik zelf eigenlijk allemaal doen?
* Mijn kind heeft steeds buikpijn als het naar school moet. Wat kan er aan de hand zijn?
* Juf/meester heeft gezegd dat mijn kind veel ruzie maakt in de klas. Thuis heeft het ook steeds driftbuien. Wat moet ik doen?

Ik start altijd met een kennismaking met ouders, in dit kennismakingsgesprek denk ik met u mee en samen komen we tot een mogelijk vervolg en stemmen wij af hoe school betrokken wordt.

 Als er naast schoolmaatschappelijk werk meer/andere hulp nodig is, kan ik u hier ook verder in ondersteunen, omdat ik ook verbonden ben aan het sociaal wijkteam.

Wie weet tot ziens,

Hartelijke groet,

Esmeralda Hovestad