Laat alle kinderen meedoen!
Ieder kind moet kunnen meedoen aan werkweken, excursies, muzische vorming of een club. Voor kinderen betekenen deze activiteiten verbreding van hun horizon. Ze maken sociale contacten en leren zich handhaven in een groep. Dit is niet vanzelfsprekend: Namelijk, bij huishoudens die moeten rondkomen met een inkomen op of onder het sociaal minimum. Dan kan het zijn dat kinderen niet kunnen meedoen. Dat is slecht voor kinderen, en op de langere termijn, slecht voor de samenleving.

Stichting Meedoen Zwolle helpt
In heel veel gezinnen is het lastig om kinderen mee te laten doen met deze dingen: het is gewoon vaak te duur. Voor die gezinnen willen wij hulp bieden.
Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van die huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen (bijstandsnorm) of wanneer er sprake is van een lopende Schuldregeling of Schuldsanering. Via financiële hulp willen wij bevorderen dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen in de kosten van schoolreisjes en andere schoolactiviteiten. Ook helpen wij kinderen die graag willen dansen of bij een muziekvereniging willen. Van belang is dat de activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en dat het kind in sociaal opzicht kan deelnemen, kortom meedoen met anderen.
Met ingang van 2014 zijn onze richtlijnen gewijzigd.  We hebben de laatste jaren en met name in 2013, zeer veel aanvragen gekregen. Het bestuur wil ons werk voor de toekomst waarborgen, zodat kinderen kunnen blijven MEEDOEN.

Klik hier voor de link naar de website van Stichting Meedoen Zwolle