Welkom op de Werkschuit.

Kindcentrum de Werkschuit  is een school in de wijk de Aalanden, Zwolle. Wij zijn een openbare school. Wij accepteren en respecteren ieder kind, zonder onderscheid te maken naar huidskleur, geloof, cultuur of geslacht.
Op De Werkschuit willen we er voor zorgen dat elk individu uitgedaagd wordt om zichzelf met plezier verder te ontwikkelen. Het opdoen van kennis en vaardigheden wordt nadrukkelijk gestimuleerd door de leerkracht. Hierbij betrekken we onze natuurlijke schoolomgeving. Er zijn acht doelstellingen die wij op De Werkschuit nastreven:

  1. We helpen leerlingen om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden

  2. We leren leerlingen hun taken zelf uit te voeren en te plannen.

  3. We leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.

  4. Wij willen de leerlingen de natuur laten beleven, zich hierover laten verwonderen en respect voor de natuur bijbrengen.

  5. We streven er naar dat leerlingen met plezier naar school gaan.

  6. We streven er naar dat de leerlingen zich  tot actieve en positieve burgers ontwikkelen.

  7. We betrekken ouders bij de ontwikkeling van de leerlingen.

  8. We bereiden de leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

 
Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze schoolgids. Via deze website hopen we u een klein inkijkje te geven in de dagelijkse gang van zaken op de Werkschuit. Het is ook altijd mogelijk een afspraak te maken voor een rondleiding op onze school.
IKC De Werkschuit
Rijnlaan 200
8032 TK Zwolle
038-4533873