Schrijven:
http://www.schrijfdans.nl/
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Schrijven/De-schrijfsleutel.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Schrijven/Klinkers.htm

Spelling:
http://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/inleiding.htm

Leren lezen:
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm
http://www.estafette-lezen.nl/

Begrijpend lezen:
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/basisonderwijs/methoden/lezen/tekstverwerken

Taal:
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/basisonderwijs/methoden/taal/taalopmaat

Rekenen:
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/Pluspunt.htm

Engels:
http://www.takeiteasy.nu/

Verkeer:
http://verkeer.onlineklas.nl/
http://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool/vvn-verkeersexamen

Wereldoriëntatie:
http://www.alles-in-1.org/

Sociaal Emotioneel:
http://dekrachtvan8.nl/