Onze visie op het onderwijs op IKC de Werkschuit komt ook tot uiting binnen de leerlingenraad. We werken vanuit de 3 pijlers: verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. Deze visie uit zich in het feit dat wij op alle fronten kwalitatief goed onderwijs nastreven door ouders te betrekken, maar zeker ook de leerlingen!
Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad gekozen.

Vanuit de vorige leerlingenraad zijn er mooie ideeën al vormgegeven. Zo is er voor dit schooljaar een Playbackshow gepland waarbij de leerlingenraad de jury vormt. Ook is het idee van de vorige leerlingenraad namelijk 2 leerlingen van groep 8 tijdens de eerste pauze van de onderbouw mee te laten helpen, ook uitgevoerd.

De leerlingenraad van dit jaar bestaat uit:

Mayco, Youri, Ties, Damian, Sven, Anne-Lieke, Donna en Mariam.

Zij hebben er enorm veel zin in en kwamen gelijk al met mooie ideeën. Zo hadden zij het verzoek om geld in te zamelen voor een mooi speeltoestel voor buiten voor de bovenbouw. Zij hadden al nagedacht over hoe zij dit geld in zouden kunnen zamelen. Ook werd er aangegeven dat de leerlingen het bijzonder leuk zouden vinden om te leren programmeren. Genoeg ideeën en enthousiasme. Heel veel succes leerlingenraad!

Er wordt gedurende een schooljaar zo'n 4 a 5 x vergaderd samen met de plaatsvervangend directeur van de school, over allerlei zaken. Dat doen we natuurlijk heel officieel, met bijbehorende agenda en notulen (verslag).